Nyhedsbreve

08-09-2019

Nyhedsbrev fra Saraswatipur Venskabsforening

 

Skab tryghed og glæde for et barn i Bangladesh!

 

 

 

 

Ting sker – 

vi kan hverken gøre fra eller til.
Vi har dog altid et valg
at lade som ingenting eller at handle?
Det er op til os selv. 
Tag små skridt det er det sikreste. 
Nogle gange er syvmileskridt nødvendige,
oftest er kærligheden et kald 
til at gøre det ene nødvendige!

 Da uddannelse ofte er første skridt til en bedre fremtid, og da mulighederne for bangladeshiske børn ikke altid ligger lige for, besluttede en arbejdsgruppe at arbejde for genåbning af Saraswatipur Kostskole (1981 - 2015) i det nordlige Bangladesh. Skolens formål er at give børn fra underprivilegerede hjem en stabil dagligdag med kærlige voksne og uddannelse og oplæring i den kristne tro. Der samarbejdes med BLC (Bangladesh Lutheran Church), Den Lutherske Kirke i Bangladesh. Skolen er åben for dagelever fra ethvert trossamfund.

Historik

Tidligere udsendte til Bangladesh oprettede i januar 2016 en venskabsforening for kostskolen, Saraswatipur Venskabsforening (SVF). Venner og bekendte i Bangladesh gjorde det samme og samarbejdspartneren Saraswatipur Academy (SA) fik sin godkendelse januar 2017. 

Jublende glade blev vi, da godkendelsen til at starte skoleprojektet kom i november 2018. I februar 2019 blev der ansat skoleleder, lærere, husmor, kok og vagter/gartnere til skolen. Den 1. marts åbnede skolen med 37 elever og det tal er nu oppe på 53. I denne tre års projektbeskrivelse er der plads til 80 elever fordelt på 60 kostelever og 20 dagelever fra lokalområdet.

Betaling for et barn er 2800 kr. om året, der dækker undervisning, kost og logi, og medicin, hvis sygdom skulle opstå. Man kan selvfølgelig også støtte med mindre beløb.

Saraswatipur Venskabsforening er en del af hjælpeorganisationen
ASSIST  https://www.assist-denmark.dk/

For at opretholde retten til skattefradrag anmoder vi desuden om, at du vil oprette dig som medlem af Assist-Saraswatipur. TAK!

Gaver til Saraswatipur Kostskole indbetales til ASSIST:     

Reg. nr.: 2700.
Bankkonto nr.: 6289 801 233.

Gaver skal mærkes "Saraswatipur".

CPR nr. skal oplyses på indbetalingen for at få skattefradrag. Ved faste bidrag registreres CPR nummeret en gang for alle, og betalingsservice er påkrævet, da vi alle arbejder frivilligt. 

Mobilepay 751522
CPR nr. skal oplyses på betalingen, hvis skattefradrag ønskes.

Læs evt. på http://www.banglakids.dk/  og på Facebook: Banglakids  

Vi bruger kun din mailadresse til udsendelse af nyhedsbreve og informationer. Tak fordi du læste brevet, og vi ser frem til, hvis du har muligheden, at vi sammen kan løfte i flok og hjælpe børn og unge i Bangladesh.

De bedste hilsner på vegne af SVF bestyrelsen, 

Anni Schrøder, anni@fleximontage.net  tlf. 2266 3824

Billedtekst: Riya er 8 år og forældreløs. Moren døde i barselseng og faren forlod Riya, der, indtil optagelsen på skolen, har boet hos en fattig tante. 

14-05-2019

Banglakids.dk, nyhedsbrev maj 2019 

 

 

Kære venner 
af Saraswatipur Lutheran Mission School, 

Kostskolen er i gang

Vi glæder os over at kostskolen i Saraswatipur nu er i fuld gang. Der er glade børn på skolen sammen med energiske lærere og andre medarbejdere. 

Og håndværkere er i gang med at renovere bygningerne, så de kan komme til at fremstå velholdte og funktionelle.

Anni & Flemming Schrøder og Morten Mortensen var i Bangladesh i februar og var med til at ansætte lærere og midlertidig forstander og andet personale. 

Skolen kom i gang omkring 1. marts. Derefter var Jens Fischer-Nielsen på besøg og fik set at det hele nu kører.  Billederne på denne side (og på hjemmesiden banglakids.dk) er autentiske billeder, som han har taget. 

Det er tydeligt at lærere og forstander og husmor (matron) gør deres bedste for at få det til at blive en god skole. Og komiteen for ”Saraswatipur Academy” følger også op på deres ansvar. Den fungerende forstander viser positive tegn på en lederstil, som vi sjældent ser i Bangladesh. Han lader til at være i stand til at giver rum og plads til medarbejderne med deres meninger og evner. 

Der er brug for kr. 300.000

Den store udfordring nu er at samle de fornødne midler. I første omgang er der brug for ca. 300.000 kr. pr år. 

Der skal derfor med dette nyhedsbrev lyde en stor opfordring til alle interesserede om at gå ind i en regelmæssig givertjeneste - og opmuntre andre til at gøre det samme.   

Når skolen kommer i fuld gang vil det blive ca. 300 kr. pr. barn pr. måned. 

Men det er jo bare et gennemsnitsbeløb.

Man kan vælge et hvilket som helst beløb og vide, at det er med til at give skoleuddannelse, discipeloplæring og omsorg til underprivilegerede børn fra den Lutherske Kirkes menigheder.

Fripladser

Børnene skal selv betale 500 tk. pr. md. Det er cirka 40 kr. Det svarer til halvanden dagløn for en daglejer. Når man sammenligner med omkostningen ved at have børn hjemme, hvor der foruden mad og tøj skal betales for privatundervisning ved siden af den offentlige skoleundervisning, er det billigt. Alligevel er der mange for hvem dette beløb er uoverskueligt. Skolens ledelse har derfor mulighed for at tildele hele eller halve fripladser til fx forældreløse børn eller børn med kun én forældre.  

Projektet bliver en del af ASSIST

Der er sket organisatoriske omlægninger i ”Saraswatipur Venskabsforening”. På generalforsamlingen i april blev det besluttet at nedlægge foreningen og søge optagelse i ASSIST. Det blev stadfæstet på en ekstraordinær generalforsamling 21. maj.

ASSIST har godkendt os til at være med i deres fællesskab. Det er vi rigtig glade for, da vi mener at det kan være til gensidig glæde for både ASSIST og for Saraswatipur Venskabsforening. Vi kan først blive fuldt økonomisk integreret i ASSIST fra årsskiftet, men vi har allerede fået en bankkonto under ASSIST, hvortil indbetalinger til Saraswatipur er fradragsberettiget.

ASSIST er en nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation som bygger på et kristent grundlag. Der er mange projekter under, som støttes ligesom vores af private givere, men der er også en god relation gennem DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling) til Danida hvorfra der også til særlige projekter kan søges midler. 

De som støtter fast gennem Missionsfonden kan fortsat gøre det året ud, men de vil blive kontaktet af én fra Saraswatipur Venskabsforenings bestyrelse med henblik på overførsel til ASSIST.  

Frem over er der to måder hvorpå man kan bidrage til Saraswatipur Lutheran Mission School (SLMC) og disse to måder kan benyttes allerede fra nu af:

* Bankoverførsel til 2700 (Nordea) 6289 801 233 

* Mobilpay 751522, der lyder navnet ”ASSIST-Saraswatipur”.

Begge konti er udelukkende beregnet til ”Saraswatipur” som vores projekt nu benævnes i ASSIST.

Faste givere med PBS-aftale vil blive registreret en gang for alle med CPR nummer, så man kan få skattefordel løbende. 

Folk som kun giver en gang i mellem skal oplyse CPR nummer sammen med indbetalingen for at få skattefordel. 

Se mere på hjemmesiden banglakids.dk 

Besøg vores stand på ”Himmelske Dage på Heden”. 

Vil du gerne have visitkort eller andre materialer til uddeling kan du skrive mail tilbestyrelsen@banglakids.dk eller sydslesvig@banglakids.dk eller ringe til 2371 4109. 

Tak for din stadige støtte og forbøn!

Bedste hilsner fra Saraswatipur Venskabsforening

Anni Schrøder, formand (tlf. 2266 3824) 

 

27-12-2018
 
 

Julehilsen 2018 fra Banglakids

”Hvad er det der gør jul til noget særligt” er titlen på en ny julesang, der vandt DRs konkurrence i 2016. 

Tredje vers lyder:

Er stjernen bare pynt som træets kærter og har du flettet ægte julehjerter?

Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig, og har du ladet stjernen vise vej?

Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn i krybben er så meget mer’.

Med dette vers vil vi fra Saraswatipur venskabsforening ønske alle følgere, støttere og læsere en glædelig og velsignet jul i Jesu navn! Hvilken glæde at Jesus lod sig føde som menneske, og derved gav os den enkelte mulighed for at blive frelst og fri. Fri fra alt der tynger os: fejl og mangler, ting vi har gjort, sorg og smerte… Jesus har taget det hele på sig ved sin død på korset. Læg alt i hans favn og oplev en sand frihed.

Yes! Sådan lød det fra flere, da vi i begyndelsen af november fik den gode og længe ventede besked om, at nu var skoleprojektet, Banglakids i Bangladesh, godkendt. Skolen kommer i Bangladesh til at hedde Saraswatipur Lutheran Mission School – SLMS.

SA (Saraswatipur Academy) har annonceret efter en skoleleder/skolelederpar og det er spændende. Vær med til at bede om, at de rigtige bliver ansat. Dernæst skal der ansættes lærere, kok og husmor. Samtidig er andre optaget af at få kommunikeret ud i menighederne og landsbyerne, at nu er SLMS klar til at modtage elever. Fantastisk!

Både bestyrelsen herhjemme og SA i Bangladesh har travlt med at arbejde med de mange praktiske opgaver, der nu ligger klar. Som eksempel kan nævnes renovering af skolebygningerne og investering af nyt inventar derude, og herhjemme skal nyt PR-materiale om fadderskaber og andre initiativer udarbejdes for at få så mange bidrag som muligt til det vigtige arbejde med at danne og uddanne børn og unge i Bangladesh. 

Stipendieprogrammet, hvor 200 børn støttes og kostskolen er de to projekter, som tilsammen er Banglakids. TAK for enhver gave! Der kan indbetales til Missionsfondens konto: Reg 9570 konto 06139450 mærket Projekt 6073 (husk cpr.nr. for skattefordel).Venskabsforeningens konto: Reg. 2572 konto 6893 151 395. Tak for støtte af enhver art.

Se og læs mere på www.banglakids.dk

Mange taknemmelige julehilsner frabestyrelsen for banglakids – støtte til børn og unge i Bangladesh,

Anni Schrøder

21-12-2017

Kære venner af Saraswatipur Venskabsforening

”Subho Borodin” siger de ved juletid i Bangladesh. Det betyder ”Glædelig store dag!”

Den store dag (boro din) er Julen.

Og ja, ”den store dag” kan julen vel kaldes: Det er i hvert fald her det hele begynder. Her kommer Gud ind i verden gennem det lille barn i krybben. Det ser ret ubetydeligt ud, men det er verdens frelser som fødes.

I Bangladesh er den store dag Juledag, men hele natten forud festes der, i hvert fald nogle steder, ved at især unge går fra hus til hus og synger julesalmer. Ofte sidder de sammen og har en mikrofon og en højtaler, som sender julemusik ud over landsbyen, så alle kan høre at de kristne fejrer jul. Juledag i menighederne fejres med nyt tøj og julegudstjeneste og stor fællesspisning, krybbespil osv. Og mange steder giver de offentlige myndigheder et kvantum ris til hver menighed.

Med denne indledning vil vi gerne sige tak for støtte og forbøn til arbejdet i Bangladesh støttet gennem Saraswatipur Venskabsforening i 2017 – og Glædelig Jul!

Hvordan går det?

Stipendieprogrammet går godt. Det støtter 200 fattige skolebørn i 6.-10. klasse.

Det er rigtig vigtigt,at børnene får en solid skolegang. Programmet hjælper både med penge til ”privatundervisning” (som desværre er en nødvendighed), bøger og eksamensgebyr. Derudover støtter programmet moralsk og rådgivningsmæssigt og gennem samlinger for eleverne.

De børn som er kommet med i stipendieprogrammet lever i Bangladesh Lutherske Kirkes menigheder eller nabolag.

Pga. at Bangladesh Lutherske Kirkes menigheder er spredt over et stort geografisk område med mange politikredse, har de to medarbejdere i projektet, Mohesh og Dijen, et udfordrende arbejde. De skal følge op på alle rapporteringsforpligtelser over for de lokale myndigheder i politikredsene samt følge op på hver enkelt barn.

Desværre må vi se i øjnene at kostskolen ikke kommer i gang i januar 2018, som vi havde håbet på. Der er mange forhindringer, og hvornår det vil lykkes – og om det lykkes er stadig uklart.

Det store problem er at få projektbeskrivelsen godkendt hos myndighederne, så der kan gives tilladelse til indførsel af penge.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak for den tillid, I givere viser os. Vi kan love, at vi gør alt, hvad vi kan for at leve op til denne tillid.

Samtidig vil vi gerne opmuntre alle med det faktum, at vi allerede på nuværende tidspunkt gør en forskel for 200 fattige børns og familiers liv liv gennem stipendieprogrammet. Læs de netop modtagede case-stories, som er vedhæftet :-)

Noter allerede nu Årsfest og generalforsamling d. 3/6 2018 i Kolding.

Du kan stadig nå at give en julegave til projektet. Hold jer opdateret på banglakids.dk

Guds fred og alt godt!
I ønskes en glædelig og velsignet Jul.

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne Anni Schrøder